top of page
jamie-street-dO9zecIYnWA-unsplash (1).jpg

道路标记

产品范围
  • 重新追踪-M: 路标漆用水性乳液

  • CE POL M-63: 改性丙烯酸树脂 

  • PUTHANE-8154: 水性聚氨酯分散体

  • 普烷 83200: 水性聚氨酯分散体

C&E Limited 是路标行业专用化学品的领先制造商。 ​

bottom of page